Otvoreni radio

Otvoreni radio za otvoreno društvo je program City radija koji samostalno pripramaju i realizuju formalne ili neformalne grupe građana, sa ciljem da svoje programe što bolje približe svojim kranjim korisnicma. Svakog radnog dana od 5 popodne na City radiju, domaćini i gosti - najaktivnija Udruzenja gradjana u Nišu... i TI!  

Otvoreni radio možeš slušati na frekvenciji 99,9 MHz, ili na intrenetu preko audio strima. Učečšće u diskusiji možeš uzeti komentarom na društvenoj mreži Facebook, tako što ćeš ukucati #otvoreniradio.

Otvoreni radio za otvoreno društvo podržao je Grad Niš, Uprava za kulturu.