Romkinje kao preduzetnice

Predstoji duga borba za izlazak Romkinja iz začaranog kruga siromaštva

16. 12. 2019.

Predstoji duga borba za izlazak Romkinja iz začaranog kruga siromaštva

Oko 90% Roma ima primanja ispod nacionalne linije siromaštva Oko 40% romske dece živi u domaćinstvima u kojima je neko od članova išao na spavanje gladan ili nije mogao da ...

0

Iako predstavljaju značajni kapacitet za tržište rada Romkinje i Romi nemaju njemu pristupa

12. 12. 2019.

Iako predstavljaju značajni kapacitet za tržište rada Romkinje i Romi nemaju njemu pristupa

Romi čine najveću grupu manjinskih naroda u Evropi, sa populacijom koja se procenjenjuje na 10 do 12 miliona. Iako prisutni u skoro svakoj evropskoj zemlji, Romi su skoncentrisani ...

0

Socijalno preduzeće zaista može da bude rešenje

08. 12. 2019.

Socijalno preduzeće zaista može da bude rešenje

Ima mnogo dobrih primera iz regiona kako su se Romkinje uključile u preduzetništvo uz pomoć dobro osmišljenih projekata. Upoznaćemo se sa nekima od njih ...

0

Uspešni primeri  romskog socijalnog preduzetništva iz regiona mogli bi da budu model

03. 12. 2019.

Uspešni primeri romskog socijalnog preduzetništva iz regiona mogli bi da budu model

Romske žene i devojke će se verovatno suočiti sa isprepletanim oblicima diskriminacije po osnovu pola i etničke pripadnosti: na primer, one su obično u većoj meri zadužene ...

0

Svuda u svetu statistika o zapošljavanju Romkinja je poražavajuća

28. 11. 2019.

Svuda u svetu statistika o zapošljavanju Romkinja je poražavajuća

Realnost romskih žena i devojčica oblikuju višestruki i međusobno isprepletani oblici diskriminacije. Romske žene ne samo da imaju lošije izglede za zapošljavanje i niže plate ...

0

Postoji veliko interesovanje Romkinja za prekvalifikaciju i obuku

24. 11. 2019.

Postoji veliko interesovanje Romkinja za prekvalifikaciju i obuku

Sa Turkijanom Redžepijem, novinarom i romskim aktivistom razgovaramo o tome kako da se Romkinje ohrabre da se upuste u preduzetništvo, kako bi polako ali sigurno napuštale ...

0

Za pokretanje ozbiljnog biznisa nema dovoljno novca

20. 11. 2019.

Za pokretanje ozbiljnog biznisa nema dovoljno novca

O problemu nedovoljne upošljenosti Romkinja u Nišu i o šansama da se one upuste u preduzetničke vode kroz socijalno ili klasično preduzetništvo, razgovarali smo sa Turkijanom ...

0

Prodaja knjiga kao vid socijalnog preduzetništva

17. 11. 2019.

Prodaja knjiga kao vid socijalnog preduzetništva

Veoma je dragoceno što romska ali i neromska deca u Nišu imaju GRUBB, mesto gde uče da uče ali i da se zabavljaju, kulturno se uzdižu. Među polaznicima je mnogo devojčica ...

0

"Svaka majka želi da njeno dete bude školovano i samostalno"

14. 11. 2019.

"Svaka majka želi da njeno dete bude školovano i samostalno"

Kao najčešći uzrok slabe upošljivosti Romkinja i Roma navodi se najčešće nedostatak čak i osnovnog formalnog obrazovanja. Zamolili smo Kristinu Mustafić, edukatorku GRUBB-a ...

0

"Što više čovek radi na sebi - više vredi"

10. 11. 2019.

"Što više čovek radi na sebi - više vredi"

Romska populacija spada u teško upošljive kategorije. To se posebno odnosi na Romkinje. Neretko je uzrok tome isključivo zasnovan na etničkoj pripadnosti i diskriminaciji ...

0

Najčitanije

Najviše komentara